DAY 09: KAIKOURA / PICTON / WELLINGTON:

DAY 09:	KAIKOURA / PICTON / WELLINGTON: